AI whitepaper

Whitepaper: AI bij recruitment

Artificial Intelligence (AI) krijgt steeds meer invloed in ons leven en werk. Experts voorspellen grote invloed van kunstmatige intelligentie op verschillende gebieden, waaronder de arbeidsmarkt. Met voordelen voor werknemers én werkgevers. Het toepassen van de nieuwe technologie moet alleen wel zorgvuldig gebeuren. Over de mogelijkheden en randvoorwaarden van AI schreef ik als tekstschrijver recent een uitgebreide whitepaper, toegespitst op recruitment.

AI tekstschrijver

AI whitepaper (PDF).

Als we het hebben over kunstmatige intelligentie gaat het over systemen of machines die menselijke intelligentie nabootsen. Hierdoor kunnen ze taken uitvoeren en zichzelf tijdens dit proces weer verbeteren met de vergaarde informatie. Het zit al in onze smartphone en in steeds meer ‘slimme’ elektronica thuis en in de werkomgeving. Het helpt bij het winkelen, stellen van medische diagnoses of bijvoorbeeld van-tekst-naar-spraak toepassingen. Het helpt banken met het checken van kredietwaardigheid en bijvoorbeeld onderhoudsbedrijven met preventief onderhoud op basis van data-analyses.

De whitepaper ligt voor mij als AI tekstschrijver precies op het snijvlak van twee inhoudelijke specialismen (de Arbeidsmarkt en Innovatie & ICT). Nieuwe AI technologie is waardevol om uitdagingen zoals personeelstekorten, de mismatch op de arbeidsmarkt en (onbewuste) discriminatie bij personeelswerving aan te pakken.

AI op de arbeidsmarkt

Toegepast in apps of andere softwaresystemen kan AI werknemers helpen om bijvoorbeeld vacatures of ontwikkelmogelijkheden te vinden die beter passen bij hun kennis, ervaring en (verborgen) talenten. Door met de technologie objectiever te matchen op competenties kan het ook de diversiteit en inclusiviteit bij werving en selectie bevorderen. Voor werkgevers kan het bijdragen aan betere, efficiëntere en meer objectieve werving van kandidaten waar zij eerder niet aan hadden gedacht.

Tegelijkertijd kan AI onbedoeld ook zorgen voor uitsluiting of discriminerende ‘profiling’ van kandidaten of andere onwenselijke effecten. Daarom moet de technologie altijd zorgvuldig worden toegepast, zeker bij recruitment.

Zorgvuldig omgaan met AI

Als ICT & AI tekstschrijver werd ik gevraagd voor de nieuwe whitepaper toegespitst op de arbeidsmarkt.

De AI whitepaper staat uitgebreid stil bij wat er wettelijk mag en bij de vraag hoe organisaties hiermee om moeten gaan, ook ethisch en in de praktijk. “Het gebruik ter ondersteuning van mensenwerk is altijd veiliger dan bij de vervanging van mensenwerk. Aandacht voor eerlijke algoritmes moet actief in het ontwikkelproces worden meegenomen en het is belangrijk dat processen altijd inzichtelijk, controleerbaar en systematisch blijven. Zodat mensen het kunnen controleren, uitleggen en toepassen waar dat nuttig en verantwoord is”, zegt Stefan Buijsman (universitair docent filosofie) van de TU Delft. Hij is veel bezig met de vraag hoe AI verantwoord te benutten is en komt als een van de experts aan het woord in de AI whitepaper.

Een belangrijk wettelijk ‘kader’ is de Europese wetgeving (AI-verordening) die in ontwikkeling is. Hierdoor mag volledig automatische besluitvorming over mensen door AI niet plaatsvinden. Daarnaast is de privacywetgeving (AVG) van kracht wanneer sprake is van persoonsgegevens en zijn er belangrijke regels om discriminatie te voorkomen. Nederland sorteerde eind 2021 ook al voor op nieuw beleid met de aankondiging van een algoritmetoezichthouder.

AI whitepaper downloaden

Als whitepaper tekstschrijver maakte ik de whitepaper AI in de uitzendbranche op verzoek van brancheorganisatie ABU. In de Europese wetgeving wordt recruitment aangemerkt als toepassingen met een hoog risico. Daaraan worden strenge regels verbonden. De whitepaper belicht wat dit betekent voor uitzendorganisaties, maar de publicatie is ook interessant wanneer het gaat over de bredere toepassing van AI bij recruitment.

De whitepaper is hier ook digitaal beschikbaar als PDF.