Onbeperkt Dichter

Onbeperkt Dichter voor inclusiviteit rijksoverheid

Dichter en tekstschrijver voor inclusiviteit en diversiteit.

Als tekstschrijver schrijf ik al jaren over inclusiviteit en diversiteit, vooral op de arbeidsmarkt. Als moderne dichter mag ik mij op dit gebied sinds enkele maanden ook ‘Onbeperkt Dichter’ noemen.

Ik schrijf regelmatig een ‘ODE’ voor medewerkers van de rijksoverheid die een Onbeperkte Denkers Erkenning (ODE) ontvangen voor hun daadkracht om mensen met een arbeidsbeperking of ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ aan het werk te helpen bij de rijksoverheid.

Wat is een Onbeperkte Denker?

Een Onbeperkte Denker denkt in talenten en mogelijkheden, ziet kansen, gelooft in inclusiviteit, diversiteit en ontwikkelkansen en luistert naar andere geluiden. En deze persoon levert daarmee in de praktijk een belangrijke bijdragen bij het realiseren van een inclusieve rijksoverheid. Medewerkers kunnen hiervoor genomineerd worden door collega’s of leidinggevenden.

Iedere ODE wordt op een onverwacht moment uitgereikt en bestaat uit een bokaal met een schriftelijke motivatie. De Onbeperkte Denkers vroegen mij die persoonlijke ODE te schrijven in mijn eigen stijl als moderne dichter. Dat doe ik nu al een paar maanden en dat werkt heel mooi. Door de coronamaatregelen wordt de erkenning de laatste tijd op afstand uitgereikt, bijvoorbeeld tijdens een online vergadering, waarvoor ook aan pakketje aan huis wordt afgeleverd met de bokaal en het ingelijste gedicht.

Voorbeeld ODE

ODE als modern gedicht van mij als tekstschrijver inclusiviteit en diversiteit

Een mooi voorbeeld is bovenstaande ODE voor een ‘senior beleidsmedewerker Banenafspraak’ bij het Ministerie van OCW. Daar zijn de afgelopen 2 jaar 155 mensen vanuit de Banenafspraak aan de slag gegaan. De meeste daarvan hebben inmiddels een vast contract. Mijn moderne gedicht hangt inmiddels boven haar werkplek.

Tekstschrijver inclusiviteit en diversiteit

Inmiddels heb ik al 9 keer een ODE mogen schrijven: 7 voor individuele medewerkers en 2 voor complete teams. Vaak gaan ze over ‘anders kijken en doen’ en waarom het dan ‘opeens’ wel lukt. En hoe mensen hiermee levens veranderen, doordat zij nieuwe kansen bieden.

Het schrijven van de persoonlijke odes sluit mooi aan op mijn arbeidsmarkt specialisme als tekstschrijver. Ook daardoor schrijf ik veel over inclusiviteit en diversiteit en vernieuwende initiatieven waardoor mensen met een zogeheten ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ of ‘arbeidsbeperking’ opeens wél duurzaam aan de slag komen. Het antwoord verschilt per situatie, maar vaak gaat het over: maatwerk begeleiding, leren (op de werkplek), focus op talenten of kleine aanpassingen die werkgevers doen, bijvoorbeeld in functieprofielen (jobcarving) of bijvoorbeeld met ‘open hiring‘. Deze leerzame praktijkvoorbeelden schrijf ik onder andere voor de alliantie Samen Werken voor Werk.

Achtergrond ODE

Het concept Onbeperkte Denkers wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is ontwikkeld door de ruimtepioniers van Qidos. Zij helpen organisaties om anders te kijken, denken én handelen.