Specialismen

Tekstbureau: ook voor specialistische teksten!

Een goede tekstschrijver zoeken én vinden blijkt vaak lastig.

Naar een gespecialiseerde tekstschrijver die thuis is in jouw vakgebied is het soms lang zoeken. Maar ook met specialistische onderwerpen kun je uitstekend terecht bij mijn tekstbureau. Waar het ook over gaat! Want snel thuisraken in specialistische thema’s hoort – in mijn ogen – bij het vak van tekstschrijver, copywriter en redacteur.

Ik word vaak gevraagd omdat ik al veel schrijf over:

  • Innovatie & ICT
  • Arbeidsmarkt & Werk
  • Opleiden & Ontwikkelen
  • Duurzaamheid

Kies bewust voor een specialist of juist niet!

Om een specialistisch onderwerp snel eigen te maken benut ik de kennis van inhoudelijke bronnen en specialisten met interviews en research. Dat is een belangrijke onderdeel van mijn vak. Om vervolgens met rake teksten en gevoel voor strategie de gevoelige snaar van de doelgroep te raken.

Het kan zeker interessant zijn om te kiezen voor een tekstschrijver die al specialist is op jouw vakgebied. Maar het ook interessant zijn om dat bewust niet te doen! Maak hiervoor in ieder geval een bewuste keuze (zie ook de blog: 7 tips om een goede tekstschrijver te vinden). 

Mijn inhoudelijke specialismen

Arbeidsmarkt & Werk

Schrijven over de Arbeidsmarkt en Werk is een belangrijk specialisme bij mijn tekstbureau. Ik word als tekstschrijver, copywriter of redacteur vaak gevraagd om teksten te schrijven over HRM, arbeidsmarktontwikkelingen, flexibilisering, leren, arbo, diversiteit, arbeidsmarktcommunicatie of bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid.

Overheden, bedrijven, vakbladen, brancheorganisaties en werknemersorganisaties kloppen voor deze teksten bij mij aan. Ik schrijf hier graag over omdat het gaat over mensen en hoe zij functioneren in hun omgeving. Lees hier verder over mijn werk als: tekstschrijver voor arbeidsmarkt & HRM.

webteksten
Innovatie & ICT

Als tekstschrijver en copywriter schrijf ik veel over IT, ICT en innovatie. Denk aan onderwerpen zoals: automatisering, robotisering, big data, de digitale transitie, business intelligence of unified communications (UC).

Hierover schrijf ik voor IT-bedrijven, ICT-dienstverleners, vakbladen, app- en softwareontwikkelaars, overheden en kennisinstituten zoals TNO. Ik schrijf graag over innovatieve onderwerpen omdat ze belangrijk, relevant en actueel zijn voor vandaag én morgen. Lees verder over mijn werk als tekstschrijver voor IT & Innovatie.

Opleiden & Ontwikkelen

Vanuit de vorige twee specialismen ben ik door de jaren heen steeds meer gaan schrijven over het opleiden en ontwikkelen van mensen. En over de uitdagingen voor de arbeidsmarkt, (sociale) innovatie en leren buiten het reguliere onderwijs. Met thema’s als duurzame inzetbaarheid, een leven lang ontwikkelen en leren op de werkvloer. 

Ik schrijf hierover voor opleiders, bedrijven, overheden, vakbladen, kennisinstituten en belangenorganisaties. Dit thema boeit mij zeer omdat het gaat over persoonlijke groei van mensen, het benutten van talenten en vanwege het grote belang voor de grote uitdagingen in onze samenleving.

Duurzaamheid & Ruimtelijke Kwaliteit

Door het schrijven over innovatieve onderwerpen, de actualiteit, mijn interesse en de maatschappelijke relevantie ben ik de afgelopen jaren steeds meer gaan schrijven over onderwerpen als duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, de circulaire economie en de energietransitie. Hiermee ga ik de komende jaren ook zeker verder als tekstschrijver, redacteur en copywriter. Ik maak deze complexe thema’s graag laagdrempelig toegankelijk. Dat doe ik voor bedrijven, tijdschriften, overheden en belangenorganisaties.

Bekijk hier een voorbeeld over de energietransitie voor het blad IJssel Moves (online versie).
En hier over de omslag naar de circulaire economie.