70 interviews over samenwerking bij arbeidsbemiddeling

Het_echte_werk_-_publiekprivate_samenwerking_in_35_regio_s-9Door samenwerking tussen gemeenten, UWV en uitzendbranche zijn tussen mei 2013 en januari 2014 2.700 werkzoekenden aan een baan geholpen.

De Tekstwerkplaats hield (met 3 tekstschrijvers) 70 interviews in alle 35 arbeidsmarktregio’s en legde hun ervaringen en lessen vast. Eindproduct Het echte werk (interactieve PDF) is in april gepresenteerd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Tekstwerkplaats schreef de portretten van de 35 regio’s en de overstijgende conclusies in opdracht van de Programmaraad (samenwerkingsverband van UWV, VNG, Divosa en Cedris). Het is een interactief document waarmee regio’s nieuwe stappen kunnen zetten in de publiekprivate samenwerking. Om zo de dienstverlening voor werkgevers- en werkzoekenden verder te ontwikkelen.

Bekijk hier de interactieve PDF >

Nieuwe editie digitaal magazine VPO Actueel

VPO-Actueel-#1-2014-1De groeiende duidelijkheid over payrollen op de arbeidsmarkt staat centraal in het nieuwste nummer van VPO Actueel. Weer volledig gemaakt in de Tekstwerkplaats: de teksten, fotografie & vormgeving.

Dit digitaal magazine is gemaakt voor brancheorganisatie VPO (Vereniging Payroll Ondernemingen). Speciaal ontwikkeld om te lezen op een beeldscherm en eenvoudig door te sturen. Een magazine, met de (navigatie)voordelen van een website. Bekijk hier de nieuwste editie (PDF) >

Congressen gaan, de lessen blijven

Uitzendwerk-5Het najaar is traditioneel een echte congresperiode. De afgelopen maanden is in de Tekstwerkplaats weer hard (mee)gewerkt aan uiteenlopende congresspecials. In dit geval allemaal over de arbeidsmarkt: o.a. voor brancheorganisaties ABU en VPO, opleidingsfonds STOOF en de Programmaraad (hierin zitten UWV, VNG, Cedris en Divosa).

Voor een congresspecial van het blad Uitzendwerk (ABU) schreef ik het basisverslag, een artikel met staatssecretaris Klijnsma (SZW) en een interview over een nieuwe argumentenkaart voor publiekprivate samenwerking. Ook zijn vier leerzame praktijkvoorbeelden geportretteerd. Bekijk de PDF >

Over het Nationale Payroll Congress 2013 is in de Tekstwerkplaats een digitaal magazine gemaakt voor brancheorganisatie VPO. Bekijk de PDF >

Tussenstand publiekprivate samenwerking

AstrantiaPubliekprivate samenwerking is flink in opmars op de arbeidsmarkt. Vanuit mijn arbeidsmarktspecialisme heb ik hier afgelopen jaar veel over geschreven. Meest recent rond het project Ontsluiting Werkzoekendenbestand, dat samenwerking tussen gemeenten, UWV en uitzendbranche stimuleert (initiatief ministerie SZW). Onderstaand een greep uit de oogst:

Regio’s delen én vermenigvuldigen ervaringen
Verslag (PDF) werkconferentie voor de 35 arbeidsmarktregio’s. Hier maakte ik tevens mijn debuut als congresdichter (opgenomen in het verslag)! En dit wordt vervolgd…

De tussenstand in vier regio’s
Vier artikelen over de aanpak, keuzes en lessen in vier arbeidsmarktregio’s tijdens het nog lopende project. Lees de gebundelde tussenstand hier (PDF) of direct een uitgebreid verhaal (PDF) per regio:

35 regio’s ‘in aanbouw’
Verslag van inspiratiemiddag in Amersfoort voor de arbeidsmarktregio’s ‘in aanbouw’. Belangrijke les: “Vergeet de organisatiestructuur, werk aan vertrouwen.” Lees artikel of compleet verslag (PDF)> 

Tekstwerkplaats helpt arbeidsmarktlessen delen

techniekOm werkzoekenden met een uitkering aan werk te helpen, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid begin dit jaar het initiatief Ontsluiting werkzoekendenbestand gelanceerd. Dit moet de inhoudelijke samenwerking binnen de 35 arbeidsmarktregio’s stimuleren.

De Tekstwerkplaats ondersteunt de Programmaraad voor de arbeidsmarktregio’s bij het delen van de lessen. Onder andere met interviews en artikelen over de projecten, waarin de concrete lessen en ervaringen centraal staan. De cases worden op verschillende manieren uitgewisseld.

Het landelijk initiatief geeft betrokken partijen (zoals gemeenten, UWV, uitzendorganisaties en SW-bedrijven) ruimte om ervaring op te doen met publiek-private samenwerking. Wel moet aan bepaalde minimumeisen worden voldaan. Uiteindelijk moeten minimaal 20.000 cv’s van werkzoekenden worden ontsloten en 4.500 mensen een baan vinden (voor februari 2014).

De aanpak is ontwikkeld door de Programmaraad (hierin zitten UWV, VNG, Cedris en Divosa) en (uitzend)brancheorganisatie ABU. De Tekstwerkplaats schreef eerder de teksten voor de uitgave Duurzaam werken aan werk, een inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en ABU. Hierin worden tien praktijkvoorbeelden en hun lessen belicht op basis van twintig interviews met vertegenwoordigers van gemeenten en uitzendorganisaties.

Opmars publiekprivate samenwerking

ABU-Reflex-PPSDoor de veranderende overheidsrol maakt publiekprivate samenwerking een flinke opmars. Ik schrijf hier de laatste twee jaar veel over: de ontwikkelingen, knelpunten en hoe het beter kan.

Een regionaal praktijkvoorbeeld waarbij gemeenten en uitzendorganisaties leren samenwerken (om werkzoekenden beter aan werk te helpen), staat centraal in de nieuwste uitgave van het blad Reflex. Een eerste vrucht van een nieuw project van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de verschillende arbeidsmarktregio’s. Lees het artikel (PDF) >

Eerder schreef ik voor de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en (uitzend)brancheorganisatie ABU een interviewboek over 10 praktijkvoorbeelden en de lessen van samenwerking voor gemeenten en uitzenders. Bekijk deze uitgave >

Polderoverleg centraal in VPO Actueel

Het overleg tussen de sociale partners over (onder andere) de toekomst van flexibele arbeid, krijgt volop aandacht in de nieuwste editie van VPO Actueel. Dit digitaal magazine van brancheorganisatie VPO (Vereniging Payroll Ondernemingen) is weer verschenen.

Naast de actuele ontwikkelingen ook aandacht voor payrollen in de praktijk en aandacht voor de grote misverstanden over payrollen.

Het digitaal magazine is ontwikkeld en wordt volledig gemaakt door de Tekstwerkplaats (tekstredactie, vormgeving en fotografie). Het is speciaal gemaakt om te lezen op een beeldscherm en eenvoudig te delen als PDF. Bekijk hier het nieuwe nummer >

Eerste nieuwsbrief voor pensioenfonds StiPP

De Tekstwerkplaats heeft de eerste nieuwsbrief (voor werkgevers)van pensioenfonds StiPP afgeleverd. In een gedrukte en een online versie (PDF).

De Tekstwerkplaats verzorgt sinds dit jaar de vormgeving en tekstredactie (op basis van aangeleverde basisteksten). De werkgeversnieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar.

StiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten) is het pensioenfonds voor de flexbranche. De Tekstwerkplaats schrijft inmiddels ook teksten voor de website van het pensioenfonds.

Bekijk hier de nieuwsbrief van maart >

Nieuwe samenwerkgids voor gemeenten en uitzendorganisaties

Vers van de pers! Speciaal voor gemeenten en uitzendorganisaties: een mooi nieuw boek met tien zeer verschillende praktijkvoorbeelden van publiekprivate samenwerking. Plus de lessen! Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) nam donderdag het eerste exemplaar in ontvangst.

De inspiratiegids Duurzaam werken aan werk is een uitgave van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en brancheorganisatie ABU. Gemeenten en uitzendbureaus werken steeds vaker samen om meer mensen sneller en beter aan werk te helpen. Koudwatervrees en wederzijdse vooroordelen worden hiervoor aan de kant gezet.

De Tekstwerkplaats verzorgde met twee tekstschrijvers de 20 interviews en de tekstredactie. Het concept is ontwikkeld samen met de opdrachtgevers, vormgever Titus Rudolphy en fotograaf Dick Vos. Beiden zijn ook actief in de Tekstwerkplaats.

Bekijk hier de PDF en meer informatie >

Nieuwsbrieven en webnieuws voor pensioenfonds

De Tekstwerkplaats gaat in 2013 direct aan de slag voor een nieuwe opdrachtgever: pensioenfonds StiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten).

De complete nieuwsbrieven voor werkgevers (inclusief vormgeving en opmaak) en maandelijkse nieuwsberichten voor de website van StiPP worden voortaan in De Tekstwerkplaats gemaakt.

De Tekstwerkplaats is hiervoor geselecteerd op basis van de aanwezige arbeidsmarktexpertise en de prestaties voor andere opdrachtgevers.

Innovatieve whitepapers slaan aan

Onlangs zijn twee whitepapers afgerond over e-health en effectmetingen (Routine Outcome Monitoring) in de zorg. Innovatieve ontwikkelingen die de kwaliteit en effectiviteit van zorgaanbieders flink kunnen verbeteren.

De whitepapers zijn verkrijgbaar via de website van NETQ Healthcare. Het is een nieuw communicatiemiddel voor deze opdrachtgever. Ik heb beide uitgaven geschreven op basis van deskresearch en vier interviews (per uitgave).

Een boodschap overbrengen vanuit inhoud – en vragen bij de doelgroep – werkt!
De belangstelling is groot!