Open hiring van personeel

‘Open hiring’ in Nederland: de eerste ervaringen

Open hiring om personeel te werven is nieuw in Nederland.

Personeel werven met open hiring gebeurt in Nederland dit jaar voor het eerst. Niet alleen vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor werkgevers anders gaan werven. Ze kiezen ook voor open hiring omdat werkgevers zien dat zij op die manier wél werk kunnen bieden aan werkzoekenden die vooral niet meer willen solliciteren.

De eerste ervaringen zijn positief, maar hoe zorg je voor goede begeleiding en talentontwikkeling van deze vooraf onbekende medewerkers?

Open hiring in Nederland

Als journalist en tekstschrijver schrijf ik veel over de arbeidsmarkt en HRM. Voor PW Magazine (vakblad voor HRM) schreef ik een groot artikel over het nieuwe fenomeen open hiring. Twee Nederlandse bedrijven begonnen dit voorjaar een pilot met open hiring voor de werving van personeel. Na de Verenigde Staten is Nederland het eerste land waar dit concept wordt toegepast.

Open hiring gaat verder dan een sociaal ‘opendeurbeleid’, dat sommige bedrijven hebben. Mensen melden zich bij open hiring rechtstreeks aan voor een baan, zonder sollicitatiegesprek of cv. Daarbij moet er perspectief zijn op vast werk. De opleiding, ervaring of het arbeidsverleden tellen niet. De enige eisen zijn dat aanmelders denken het werk aan te kunnen en dat ze gemotiveerd zijn. Wie zich inschrijft, komt op een vacaturewachtlijst. Zodra er plek is, kun je aan de slag in de volgorde van aanmelding.

Pilots bij tien bedrijven

De aanpak is door maatschappelijk ontwikkelaar Start Foundation geïntroduceerd in Nederland. Om kansen te bieden voor werkgevers die personeel zoeken én voor werkzoekenden die nu niet of moeilijk aan de slag komen. In maart en mei begonnen pilots bij twee bedrijven in Goirle en Uden. In september starten naar verwachting drie nieuwe werkgevers.

Start Foundation wil volgens programmamanager Ingeborg Zwolsman pilots starten bij tien werkgevers. “Zodat we goed zicht krijgen op de voorwaarden waaronder dit concept succesvol is, in verschillende sectoren en verspreid door het land.”

Honderd medewerkers in twee weken

Open hiring bij Mama Loes.

MamaLoes in Goirle (130 medewerkers), een bedrijf dat babyartikelen verkoopt, met eigen winkels en een logistieke tak, begon in maart met open hiring. Binnen twee weken hadden zich honderd werkzoekenden ingeschreven.

De groep aanmelders is divers: van herintreders, 50-plussers en mensen die jarenlang een uitkering, korte baantjes of werk bij SW-bedrijven hadden tot oud-ondernemers en gepensioneerden. “Wat hen vooral bindt, is dat ze graag willen werken, maar niet meer willen solliciteren uit vrees dat ze voor de zoveelste keer worden afgewezen”, zegt directeur Loes De Volder.

MamaLoes heeft voor de pilot wekelijks tachtig werkuren gereserveerd met eenvoudig repetitief werk in het logistiek centrum. Hiervoor zijn eerst vier mensen aangenomen, beginnend met een contract voor zeven maanden en een proeftijd van een maand. De Volder: “Daarin willen we vooral groeipotentie zien. Ook is het belangrijk dat iemand zich laat coachen om te kunnen groeien. Van de eerste vier medewerkers stroomden twee na korte tijd door naar reguliere vacatures. 

Kan dit bij meer werkgevers?

Volgens De Volder en Zwolsman is open hiring in principe bij iedere werkgever mogelijk. “Als een werkgever transparant is over het werk, kunnen kandidaten zelf bepalen of zij dat aankunnen”, zegt Zwolsman. “Met de pilots willen we hier beter zicht op krijgen. Omdat medewerkers vanaf dag één betaald worden, zal wel belangrijk zijn dat er werk beschikbaar is dat geen lange inwerktijd vereist.”

Het doel van Start Foundation is dat mensen de kans krijgen te laten zien wat ze kunnen, waarna ze zich kunnen ontwikkelen en doorgroeien. Zwolsman: “Bij dezelfde werkgever of ergens anders, zodat er weer een plek vrijkomt. Om groei te bereiken, kunnen trainingen en opleidingen worden benut, maar het kan ook eerst gaan om het wegnemen van belemmeringen waardoor iemand niet aan het werk kan. Daarvoor is de vaste life coach belangrijk. Werkgevers moeten daar niet alleen voor staan. Juist op dit gebied zou ook de overheid een grotere rol moeten spelen om meer mensen kansen te bieden.”

Succespercentage open hiring

De pilots moeten uitwijzen of open hiring in Nederland werkt en op welke manier. In Amerika blijven vier tot vijf van de tien medewerkers duurzaam aan de slag, maar daar gaat het veel om bijvoorbeeld ex-gedetineerden. “Wij hebben vooral te maken met andere mensen die langs de kant staan. Ik verwacht daardoor dat het percentage in Nederland hoger kan uitpakken”, zegt De Volder. Zwolsman: “De ervaring in de VS en de eerste signalen hier wijzen uit dat het risico voor een werkgever niet aantoonbaar groter is dan wanneer je wel selecteert.”

Lees verder

Lees het volledige artikel in PW Magazine met meer achtergronden over de oorsprong van open hiring en de ervaringen van het tweede pilotbedrijf: logistiek dienstverlener Chain Logistics in Uden. Lees verder >