Uurtarief tekstschrijvers

Kosten tekstschrijver 2021: de nieuwe tarieven van tekstschrijvers.

Kosten tekstschrijver: tarieven 2021!

Wat zijn de kosten van een tekstschrijver in 2021? De tarieven van (freelance) tekstschrijvers kunnen verschillen. Ze zijn afhankelijk van het soort werk dat ze doen, hun ervaring en kwaliteit. De afgelopen maanden heb ik hier als freelance tekstschrijver samen met enkele vakgenoten onderzoek naar gedaan voor Tekstnet, onze landelijke beroepsvereniging van tekstprofessionals. Ik heb dit ook direct doorgerekend naar 2021. De tarieven van professionele (fulltime) tekstschrijvers zouden dit jaar globaal tussen de 72 en 93 euro moeten liggen. Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Naar de meest actuele tarieven van tekstschrijvers en copywriters.

Tarieven tekstschrijvers 2020

Kosten tekstschrijvers in 2020 volgens Tekstnet Tarievenmonitor.

Bijna een jaar geleden schreef ik een uitgebreid artikel over de kosten van tekstschrijvers en copywriters in 2020. Met de (schaarse) bronnen die er toen waren, bleek ik dat goed te kunnen berekenen, blijkt nu uit het volledige onderzoek. De eerder nogal beperkte informatie was wel aanleiding voor ons eigen onderzoek. Dit geeft ook nog meer inzichten. Onder de 350 professionele tekstschrijvers van Tekstnet waren in 2020 de meest gehanteerde uurtarieven 80 en 85 euro. Gemiddeld ligt hun tarief tussen de 70 en 90 euro.

Niet alle uren die tekstschrijvers maken zijn ‘facturabel’. Van hun gewerkte uren kunnen zij ongeveer 70 procent factureren bij opdrachtgevers. Ruim 80 procent van de tekstschrijvers hanteert meerdere uurtarieven en tariefvormen, bijvoorbeeld voor afwijkende werkzaamheden of voor grote of langlopende projecten. Bekijk hier de Tekstnet Tarievenmonitor.

Tarieven 2021: kosten tekstschrijver per uur

Kosten tekstschrijver 2021 berekend.

Uit ons onderzoek blijkt ook dat de coronacrisis in 2020 weinig invloed had op de tarieven en omzet van tekstschrijvers. Bij de meeste leden zijn de tarieven en omzet gelijk gebleven of er was lichte groei. Slechts 5 procent kreeg van een opdrachtgever een verzoek (niet altijd ingewilligd) om een tariefverlaging vanwege de coronacrisis. De gemiddelde omzetstijging van Tekstnet-leden lag tussen de 0 en 10 procent.

Om de kosten per uur van een tekstschrijver of copywriter voor 2021 te berekenen, is in ieder geval een inflatiecorrectie (1,3% over 2020) nodig. Daarnaast kunnen tekstschrijvers zelf uiteraard nog tariefaanpassing doorvoeren. Dat doen ze overigens niet ieder jaar, blijkt uit ons onderzoek. Met alleen de inflatiecorrectie zouden de tarieven in 2021 gemiddeld ongeveer tussen de 72 en 93 euro moeten liggen.

Verantwoording onderzoek

De Tekstnet Tarievenmonitor is een onderzoek onder de 350 leden van Tekstnet, de beroepsvereniging van tekstprofessionals. De resultaten van 2020 zijn gebaseerd op een online enquête met 88 respondenten, uitgevoerd in november en december 2020. Daardoor is er sprake van een representatieve steekproef (met een betrouwbaarheidsniveau van 95% en 10% foutenmarge).

UPDATE:
Uurtarieven tekstschrijvers en copywriters in 2024