Haiku workshop

Haiku workshop bij waterschap Hollandse Delta.

Haiku workshop voor kennisoverdracht

De haiku workshop wordt ingezet bij congressen en andere evenementen voor verschillende doeleinden. De ene keer ligt het accent op taal of schrijven, de andere keer op het vastleggen van natuurbeleving of verwondering of draait het bijvoorbeeld om mindfulness. Maar ook kennisoverdracht kan het doel zijn.
Bij waterschap Hollandse Delta (Zuid-Holland) is de workshop hier recentelijk voor benut. Dat was nuttig én vermakelijk.

Haiku workshop voor diverse doelen

De workshop Haiku Schrijven is breed inzetbaar voor verschillende doeleinden.

Deze workshop dichten wordt door heel Nederland op verschillende manieren ingezet. Bijvoorbeeld als schrijf- of taalworkshop bij congressen of als mindfulness workshop. Het gebruik voor kennisoverdracht gebeurt niet zo vaak, maar ook hiervoor blijkt het korte Japanse gedicht van drie regels (17 lettergrepen) geschikt. Vooral omdat de gegeven ruimte dwingt tot duidelijke keuzes. Hier vind je meer informatie over het format en het schrijven van een haiku

Waterschap Hollandse Delta koos voor de haiku workshop omdat ze in 2023 een nieuw algemeen bestuur krijgen. Voor de overdracht vanuit de huidige bestuursleden werd eind 2022 een themadag gehouden. In drie verschillende workshops werkten de bestuurders aan de overdracht van hun ervaringen en kennis, waaronder dus met haiku’s.

Bonte oogst van inzichten

De haiku workshop van een uur begon met een korte uitleg over deze dichtvorm, uiteraard met voorbeelden van klassieke en moderne haiku’s. Daarna gingen de deelnemers zelf schrijven. Voor sommigen was dat eerst een beetje ‘onwennig’, maar al snel lukte het iedereen. “Ik had niet gedacht dat ik dit zo snel zou kunnen”, reageerde een van de deelnemers treffend. Na driekwartier ‘puzzelen’ hadden de meeste deelnemers zo’n twee tot vier haiku’s af.

Boeken met klassieke en moderne Haiku voorbeelden.

De korte gedichten gingen over de inhoud – de opgaven van het waterschap – en over de werkprocessen: de samenwerking in het algemeen bestuur. Samen was het een bonte verzameling haiku’s en een rijke oogst aan kennis, ervaringen en inzichten als ‘erfenis’ voor de opvolgers. Verfrissend was dat het dwingende format van de Japanse gedichten dwingt tot harde keuzes. En als er dan toch écht een extra nuance geplaatst moest worden, leidde dat tot een nieuwe haiku met een extra inzicht. Zo helpt het format om focus aan te brengen en om hoofd- en bijzaken te scheiden. Als onderdeel van het interne overdrachtsdocument zijn de haiku’s helaas niet openbaar.

Van ‘puzzelen’ naar verdieping

De reacties van de deelnemers waren zeer enthousiast. Meerdere deelnemers gaven aan zeker nog eens vaker een haiku te schrijven. Vaak begint dat als ‘puzzelen’ met woorden en lettergrepen. Zodra dat vertrouwd wordt, volgt vaak de verdere verdieping om kleine momenten van (zintuiglijke) verwondering snel en treffend vast te leggen. Dit kan ook als Mindfulness workshop. Hier vind je haiku voorbeelden.