Natuur & Duurzaamheid

Natuur teksten & moderne gedichten

Als tekstschrijver en dichter schrijf ik veel natuur teksten, gedichten en artikelen over duurzaamheid en landschap. Foto: Kim Kok.

Als tekstschrijver en moderne dichter schrijf ik veel natuur teksten en artikelen over verwante onderwerpen zoals duurzaamheid en landschap. Dat zijn eigenlijk drie verschillende thema’s. Maar in het werk voor mijn opdrachtgevers komen ze door de jaren heen regelmatig samen aan bod. Maar dat is geen ‘must’.

Natuur teksten vanuit passie

De natuur en het landschap in Nederland hebben altijd mijn speciale interesse gehad. Het schrijven hierover begon simpelweg vanuit mijn passie en interesse voor de natuur. Die had ik al op jonge leeftijd. Ik wandel graag in de natuur en ben er bewust ‘middenin’ gaan wonen.

De Wieden zijn mijn achtertuin en vormen het uitzicht vanuit mijn tekstbureau. Inspiratiebron voor natuur teksten en gedichten.

Vanuit mijn werkkamer kijk ik uit over de prachtige Wieden, onderdeel van Nationaal Park Weerribben-Wieden in de Kop van Overijssel. Voor mij een inspirerende omgeving, waar ik graag over schrijf. Als schipper (vrijwilliger) voor Natuurmonumenten vaar ik ook mensen door het gebied. De stap naar natuur teksten is een logisch gevolg.

Een van de twee gedichten over de Wieden die samen één gedicht vormen.

Een voorbeeld: voor een magazine over de Weerribben en Wieden werd ik in 2023 gevraagd twee gedichten te schrijven over natuurbeleving en twee artikelen over varen en inspiratie vinden in het gebied.

Ik schrijf ook graag over andere (nieuwe) natuur in Nederland. Ik schrijf hierover als redacteur en tekstschrijver voor tijdschriften, overheden en bijvoorbeeld belangenorganisaties.

Landschap en Ruimtelijke Ordening (RO)

Naast natuur teksten schrijf ik al sinds 2007 ook veel over de ontwikkeling van het landschap en ruimtelijke ordening (RO). Vaak gaat dat over de beleving van het landschap en ruimtelijke kwaliteit. Onder andere voor de provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Holland heb ik veel geschreven over ruimtelijke kwaliteit.

Als tekstschrijver voor natuur, landschap & ruimtelijke kwaliteit schreef ik veel voor o.a. de tijdschriften IJssel Moves en OOST.

In Overijssel zat ik van 2007 tot en met 2010 in de (destijds) vaste equipe van AtelierOverijssel (werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit). Voor de Provincie Gelderland was ik onder andere jurylid van de Ruimtelijke Kwaliteitsprijs. Tijdschriften waarvoor ik veel heb geschreven over natuur en landschap zijn o.a. IJssel Moves, OOST en de ANWB Waterkampioen.

Tekstschrijver duurzaamheid

Door het schrijven over natuur en landschap en mijn andere specialisme innovatie, is duurzaamheid sinds 2010 ook een belangrijk thema geworden. Vooral door mijn interesse, de actualiteit en de maatschappelijke relevantie. Het gaat dan over onderwerpen zoals de energietransitie of de circulaire economie. Hierover ga ik de komende jaren ook steeds meer schrijven als journalist, tekstschrijver en natuurdichter. Ik maak deze complexe thema’s graag laagdrempelig toegankelijk. Dat doe ik voor bedrijven, tijdschriften, overheden en belangenorganisaties.

Meer voorbeelden natuur teksten

Artikel (PDF) over natuurbeheer en het cultuurlandschap van De Wieden & Weerribben, voor het blad OOST.


Lees hier een ouder artikel (PDF) over de Weerribben & Wieden dat ik al schreef voor Oost, voordat ik in 2019 opnieuw in dit gebied ging wonen.

Meer voorbeelden van mijn werk vind je in het nieuwsoverzicht. Wil je meer natuurteksten of artikelen over duurzaamheid en ruimtelijke ordening zien die passen bij jouw behoefte? Stuur dan even een e-mail.

Knop: Meer weten over mijn tekstbureau?