Column: Leuker en slimmer werken

columnMijn ‘menselijke columns’ verschijnen inmiddels ieder nummer in computerblad WINMAG Pro.

De meest recente gaat over een schrijnend probleem: collectieve ontevredenheid over de waarde en betekenis van werk. Feilloos blootgelegd door de discussie over de verhoging van de AOW-leeftijd. Je kunt hier meelezen.