Veel boeiende nieuwe projecten

drukpersNa de traditioneel altijd wat rustiger januarimaand, is de Tekstwerkplaats weer volop in bedrijf. In januari – als iedereen nieuwe plannen maakt en ons meestal belt in week 3 – zijn er wel weer fraaie dingen gemaakt, zoals:

 • 3 brochures voor werkgeversvereniging AWVN (teksten & vormgeving).
 • Nieuwsartikelen voor brancheorganisatie ABU + tekstredactie voor een brochure.
 • Persberichten voor Nmbrs®, aanbieder van innovatieve HR- en salarissoftware.
 • Ook staan de nieuwe web- en SEO-teksten nu online van EASY Eventcrew, personeelsleverancier in de evenementenindustrie (met hun eigen vormgeving).

Inmiddels zijn we hard bezig met onder andere:

 • Whitepapers over marketing van de MT Mediagroep.
 • Interviews voor gedrukte en online media van de ABU.
 • Whitepapers, persberichten en klantverhalen van Switch IT solutions.

Met veel mooie, nieuwe projecten in zicht, wordt het weer een boeiend en creatief jaar!

Cao van de 21e eeuw in 10 voorbeelden

AWVN-cao-2015Is de cao niet meer van deze tijd? Werkgeversorganisatie AWVN heeft een publicatie uitgebracht met tien inspirerende praktijkvoorbeelden van cao-vernieuwing.

In het boek wordt onder andere de modernisering bij KPN, de NS en de Nederlandse Vereniging van Banken belicht. Met de lessen, ervaringen en tips. Vanuit de optiek van werkgevers én vakbondsbestuurders.

De Tekstwerkplaats deed alle interviews en schreef de teksten voor deze publicatie. Bekijk de publicatie online >

Minister Asscher ontvangt ‘Veilig oversteken’

Veilig overstekenWerkgevers en werknemers staan samen voor de uitdaging om een inhaalslag te maken en meer van-werk-naar-werktransities te creëren op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hoe? Het nieuwe boek Veilig oversteken geeft daarvoor aanbevelingen en biedt inzicht in de lessen en ervaringen van tien praktijkvoorbeelden.

De Tekstwerkplaats zorgde voor alle interviews en teksten in het boek en droeg de fotograaf en vormgever aan. Het boek is gemaakt in opdracht van TNO, brancheorganisatie ABU en werkgevers-organisatie AWVN.

Minister Asscher (SZW) ontving vandaag het eerste exemplaar tijdens een werkbezoek aan KPN, één van de organisaties die in het boek uitgebreid belicht wordt. De digitale versie bekijken en downloaden kan hier >

Congresdichter klaar voor het nieuwe seizoen

Locatie- en congresdichter Eric Hoogeweg
Lo

Het ‘congresseizoen’ staat weer door de deur. Naast ervaren verslaggevers en fotografen heeft de Tekstwerkplaats hiervoor ook de CONGRESDICHTER in huis! Hij prikkelt, verankert én vermaakt.

Tijdens een congres of ander evenement doet de congresdichter ‘verslag’ met korte, moderne gedichten. Anno NU. Gedichten kunnen tijdens een evenement worden gebruikt:

 • Op grote schermen, als live stream poëzie, die direct reageert.
 • Op social media (bijvoorbeeld Twitter) als live ‘verslag’.
 • In een congresverslag.
 • Als terugkoppeling bij de afsluiting (voordracht).

De congresdichter was dit jaar al actief voor o.a. Rijkswaterstaat en de Programmaraad. Voorbeelden zien of meer weten? Kijk hier.

Boeken, blogs, magazines en VEEL meer

Gelukkig hebben we de foto’s nog! De zomervakantie zit erop. We beginnen met een schone lei en nieuwe planning aan mooie nieuwe projecten. De eerste helft van 2015 was zo druk, dat bijhouden van de eigen website erbij in schoot, al is dat een goed teken.

Er zijn vele webteksten, persberichten, columns, blogteksten (ook als ghostwriter), verslagen, SEO-teksten en artikelen geschreven voor nieuwsbrieven en (digitale) magazines. Ook hielpen wij opdrachtgevers met fotografie, vormgeving en eindredactie van hun publicaties.

We maakten enkele complete (digitale) magazines (zoals VPO Actueel) en twee boeken met daarin best practices (voor werkgeversorganisatie AWVN en één voor drie samenwerkende partijen: TNO, AWVN en ABU). Meer over deze boeken volgt! Want ook daarvoor reserveren we nu een beetje ruimte in onze planning.

Ondernemende inspiratiegids voor gemeenten

cover-inspiratiegidsOp de valreep van 2014 is de inspiratiegids Duurzaam werken aan ondernemerschap verschenen, bedoeld voor gemeenten.

Met speciale aandacht voor o.a. stimuleren van starters en (werkzoekende) jongeren, sociale ondernemingen, hybride ondernemerschap, behoud van werkgelegenheid en samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen Economische Zaken en Sociale Zaken.
Belangrijke conclusie: nieuwe tijden vragen om een nieuwe aanpak. De mogelijkheden worden per thema belicht met aandacht voor het beleid én de praktijk.

De inspiratiegids is gemaakt in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in de Tekstwerkplaats (interviews, teksten, vormgeving en fotografie).

Bekijk hier de publicatie als PDF >

Publicaties voor werkgevers, pensioenfonds en branches

VerkortJaarverslagSTiPP2013-1In tijden van grote drukte wordt in de Tekstwerkplaats heel veel gemaakt voor anderen, maar ontbreekt de tijd vaak om het op onze eigen website te delen. Maar we hebben zeker niet stilgezeten!

Voor werkgevers en arbeidsbemiddelaars zijn twee praktische brochures gemaakt (tekstredactie en vormgeving) over het aan werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Vanuit financieel perspectief! Dit is gemaakt voor het programma Werkgevers gaan inclusief, op basis van onderzoek door Berenschot. Bekijk hier de versie voor werkgevers.

Voor pensioenfonds StiPP zijn de afgelopen maanden verschillende publicaties gemaakt (tekstredactie en vormgeving). Zoals een verkort jaarverslag en een nieuwsbrief (gedrukt en digitaal). Om werkgevers meer duidelijkheid te geven over vrijstellingsverzoeken is voor hen als hulpmiddel een speciale checklist ontwikkeld.

Verder is onder andere weer een digitaal magazine gemaakt voor brancheorganisatie VPO en zijn artikelen geschreven voor publicaties van brancheorganisatie ABU (o.a. Uitzendwerk, de stukken met geel gearceerde koppen).

Meer recente creaties en achtergronden staan op Twitter.

Nieuw: de Congresdichter!

DroombeeldDe Tekstwerkplaats, introduceert een nieuw fenomeen: de congresdichter! In die rol doe ik live verslag van congressen en andere evenementen. Met korte, moderne gedichten. Anno NU. Om te verankeren, prikkelen en vermaken.

De gedichten kunnen tijdens een evenement direct als ´live stream poëzie’ worden getoond op grote schermen. Ze zijn ook zeer geschikt voor Twitter of bijvoorbeeld een congresverslag.

Het idee ontstond door twee bestaande activiteiten te combineren: verslaglegging van congressen (als tekstschrijver) én mijn autonome werk als moderne dichter. De afgelopen jaren ontwikkelde ik een eigen stijl ‘zonder opsmuk´, in de traditie van Charles Bukowski en Martin Bril. Die korte, directe dichtstijl blijkt bijzonder geschikt voor congressen.

70 interviews over samenwerking bij arbeidsbemiddeling

Het_echte_werk_-_publiekprivate_samenwerking_in_35_regio_s-9Door samenwerking tussen gemeenten, UWV en uitzendbranche zijn tussen mei 2013 en januari 2014 2.700 werkzoekenden aan een baan geholpen.

De Tekstwerkplaats hield (met 3 tekstschrijvers) 70 interviews in alle 35 arbeidsmarktregio’s en legde hun ervaringen en lessen vast. Eindproduct Het echte werk (interactieve PDF) is in april gepresenteerd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Tekstwerkplaats schreef de portretten van de 35 regio’s en de overstijgende conclusies in opdracht van de Programmaraad (samenwerkingsverband van UWV, VNG, Divosa en Cedris). Het is een interactief document waarmee regio’s nieuwe stappen kunnen zetten in de publiekprivate samenwerking. Om zo de dienstverlening voor werkgevers- en werkzoekenden verder te ontwikkelen.

Bekijk hier de interactieve PDF >

Tekstwerkplaats helpt arbeidsmarktlessen delen

techniekOm werkzoekenden met een uitkering aan werk te helpen, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid begin dit jaar het initiatief Ontsluiting werkzoekendenbestand gelanceerd. Dit moet de inhoudelijke samenwerking binnen de 35 arbeidsmarktregio’s stimuleren.

De Tekstwerkplaats ondersteunt de Programmaraad voor de arbeidsmarktregio’s bij het delen van de lessen. Onder andere met interviews en artikelen over de projecten, waarin de concrete lessen en ervaringen centraal staan. De cases worden op verschillende manieren uitgewisseld.

Het landelijk initiatief geeft betrokken partijen (zoals gemeenten, UWV, uitzendorganisaties en SW-bedrijven) ruimte om ervaring op te doen met publiek-private samenwerking. Wel moet aan bepaalde minimumeisen worden voldaan. Uiteindelijk moeten minimaal 20.000 cv’s van werkzoekenden worden ontsloten en 4.500 mensen een baan vinden (voor februari 2014).

De aanpak is ontwikkeld door de Programmaraad (hierin zitten UWV, VNG, Cedris en Divosa) en (uitzend)brancheorganisatie ABU. De Tekstwerkplaats schreef eerder de teksten voor de uitgave Duurzaam werken aan werk, een inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en ABU. Hierin worden tien praktijkvoorbeelden en hun lessen belicht op basis van twintig interviews met vertegenwoordigers van gemeenten en uitzendorganisaties.

Opmars publiekprivate samenwerking

ABU-Reflex-PPSDoor de veranderende overheidsrol maakt publiekprivate samenwerking een flinke opmars. Ik schrijf hier de laatste twee jaar veel over: de ontwikkelingen, knelpunten en hoe het beter kan.

Een regionaal praktijkvoorbeeld waarbij gemeenten en uitzendorganisaties leren samenwerken (om werkzoekenden beter aan werk te helpen), staat centraal in de nieuwste uitgave van het blad Reflex. Een eerste vrucht van een nieuw project van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de verschillende arbeidsmarktregio’s. Lees het artikel (PDF) >

Eerder schreef ik voor de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en (uitzend)brancheorganisatie ABU een interviewboek over 10 praktijkvoorbeelden en de lessen van samenwerking voor gemeenten en uitzenders. Bekijk deze uitgave >