Boeken, blogs, magazines en VEEL meer

Gelukkig hebben we de foto’s nog! De zomervakantie zit erop. We beginnen met een schone lei en nieuwe planning aan mooie nieuwe projecten. De eerste helft van 2015 was zo druk, dat bijhouden van de eigen website erbij in schoot, al is dat een goed teken.

Er zijn vele webteksten, persberichten, columns, blogteksten (ook als ghostwriter), verslagen, SEO-teksten en artikelen geschreven voor nieuwsbrieven en (digitale) magazines. Ook hielpen wij opdrachtgevers met fotografie, vormgeving en eindredactie van hun publicaties.

We maakten enkele complete (digitale) magazines (zoals VPO Actueel) en twee boeken met daarin best practices (voor werkgeversorganisatie AWVN en één voor drie samenwerkende partijen: TNO, AWVN en ABU). Meer over deze boeken volgt! Want ook daarvoor reserveren we nu een beetje ruimte in onze planning.

Ondernemende inspiratiegids voor gemeenten

cover-inspiratiegidsOp de valreep van 2014 is de inspiratiegids Duurzaam werken aan ondernemerschap verschenen, bedoeld voor gemeenten.

Met speciale aandacht voor o.a. stimuleren van starters en (werkzoekende) jongeren, sociale ondernemingen, hybride ondernemerschap, behoud van werkgelegenheid en samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen Economische Zaken en Sociale Zaken.
Belangrijke conclusie: nieuwe tijden vragen om een nieuwe aanpak. De mogelijkheden worden per thema belicht met aandacht voor het beleid én de praktijk.

De inspiratiegids is gemaakt in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in de Tekstwerkplaats (interviews, teksten, vormgeving en fotografie).

Bekijk hier de publicatie als PDF >

Publicaties voor werkgevers, pensioenfonds en branches

VerkortJaarverslagSTiPP2013-1In tijden van grote drukte wordt in de Tekstwerkplaats heel veel gemaakt voor anderen, maar ontbreekt de tijd vaak om het op onze eigen website te delen. Maar we hebben zeker niet stilgezeten!

Voor werkgevers en arbeidsbemiddelaars zijn twee praktische brochures gemaakt (tekstredactie en vormgeving) over het aan werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Vanuit financieel perspectief! Dit is gemaakt voor het programma Werkgevers gaan inclusief, op basis van onderzoek door Berenschot. Bekijk hier de versie voor werkgevers.

Voor pensioenfonds StiPP zijn de afgelopen maanden verschillende publicaties gemaakt (tekstredactie en vormgeving). Zoals een verkort jaarverslag en een nieuwsbrief (gedrukt en digitaal). Om werkgevers meer duidelijkheid te geven over vrijstellingsverzoeken is voor hen als hulpmiddel een speciale checklist ontwikkeld.

Verder is onder andere weer een digitaal magazine gemaakt voor brancheorganisatie VPO en zijn artikelen geschreven voor publicaties van brancheorganisatie ABU (o.a. Uitzendwerk, de stukken met geel gearceerde koppen).

Meer recente creaties en achtergronden staan op Twitter.

Nieuw: de Congresdichter!

DroombeeldDe Tekstwerkplaats, introduceert een nieuw fenomeen: de congresdichter! In die rol doe ik live verslag van congressen en andere evenementen. Met korte, moderne gedichten. Anno NU. Om te verankeren, prikkelen en vermaken.

De gedichten kunnen tijdens een evenement direct als ´live stream poëzie’ worden getoond op grote schermen. Ze zijn ook zeer geschikt voor Twitter of bijvoorbeeld een congresverslag.

Het idee ontstond door twee bestaande activiteiten te combineren: verslaglegging van congressen (als tekstschrijver) én mijn autonome werk als moderne dichter. De afgelopen jaren ontwikkelde ik een eigen stijl ‘zonder opsmuk´, in de traditie van Charles Bukowski en Martin Bril. Die korte, directe dichtstijl blijkt bijzonder geschikt voor congressen.

70 interviews over samenwerking bij arbeidsbemiddeling

Het_echte_werk_-_publiekprivate_samenwerking_in_35_regio_s-9Door samenwerking tussen gemeenten, UWV en uitzendbranche zijn tussen mei 2013 en januari 2014 2.700 werkzoekenden aan een baan geholpen.

De Tekstwerkplaats hield (met 3 tekstschrijvers) 70 interviews in alle 35 arbeidsmarktregio’s en legde hun ervaringen en lessen vast. Eindproduct Het echte werk (interactieve PDF) is in april gepresenteerd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Tekstwerkplaats schreef de portretten van de 35 regio’s en de overstijgende conclusies in opdracht van de Programmaraad (samenwerkingsverband van UWV, VNG, Divosa en Cedris). Het is een interactief document waarmee regio’s nieuwe stappen kunnen zetten in de publiekprivate samenwerking. Om zo de dienstverlening voor werkgevers- en werkzoekenden verder te ontwikkelen.

Bekijk hier de interactieve PDF >

Nieuwe editie digitaal magazine VPO Actueel

VPO-Actueel-#1-2014-1De groeiende duidelijkheid over payrollen op de arbeidsmarkt staat centraal in het nieuwste nummer van VPO Actueel. Weer volledig gemaakt in de Tekstwerkplaats: de teksten, fotografie & vormgeving.

Dit digitaal magazine is gemaakt voor brancheorganisatie VPO (Vereniging Payroll Ondernemingen). Speciaal ontwikkeld om te lezen op een beeldscherm en eenvoudig door te sturen. Een magazine, met de (navigatie)voordelen van een website. Bekijk hier de nieuwste editie (PDF) >

Congressen gaan, de lessen blijven

Uitzendwerk-5Het najaar is traditioneel een echte congresperiode. De afgelopen maanden is in de Tekstwerkplaats weer hard (mee)gewerkt aan uiteenlopende congresspecials. In dit geval allemaal over de arbeidsmarkt: o.a. voor brancheorganisaties ABU en VPO, opleidingsfonds STOOF en de Programmaraad (hierin zitten UWV, VNG, Cedris en Divosa).

Voor een congresspecial van het blad Uitzendwerk (ABU) schreef ik het basisverslag, een artikel met staatssecretaris Klijnsma (SZW) en een interview over een nieuwe argumentenkaart voor publiekprivate samenwerking. Ook zijn vier leerzame praktijkvoorbeelden geportretteerd. Bekijk de PDF >

Over het Nationale Payroll Congress 2013 is in de Tekstwerkplaats een digitaal magazine gemaakt voor brancheorganisatie VPO. Bekijk de PDF >

Tekstwerkplaats helpt arbeidsmarktlessen delen

techniekOm werkzoekenden met een uitkering aan werk te helpen, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid begin dit jaar het initiatief Ontsluiting werkzoekendenbestand gelanceerd. Dit moet de inhoudelijke samenwerking binnen de 35 arbeidsmarktregio’s stimuleren.

De Tekstwerkplaats ondersteunt de Programmaraad voor de arbeidsmarktregio’s bij het delen van de lessen. Onder andere met interviews en artikelen over de projecten, waarin de concrete lessen en ervaringen centraal staan. De cases worden op verschillende manieren uitgewisseld.

Het landelijk initiatief geeft betrokken partijen (zoals gemeenten, UWV, uitzendorganisaties en SW-bedrijven) ruimte om ervaring op te doen met publiek-private samenwerking. Wel moet aan bepaalde minimumeisen worden voldaan. Uiteindelijk moeten minimaal 20.000 cv’s van werkzoekenden worden ontsloten en 4.500 mensen een baan vinden (voor februari 2014).

De aanpak is ontwikkeld door de Programmaraad (hierin zitten UWV, VNG, Cedris en Divosa) en (uitzend)brancheorganisatie ABU. De Tekstwerkplaats schreef eerder de teksten voor de uitgave Duurzaam werken aan werk, een inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en ABU. Hierin worden tien praktijkvoorbeelden en hun lessen belicht op basis van twintig interviews met vertegenwoordigers van gemeenten en uitzendorganisaties.

Opmars publiekprivate samenwerking

ABU-Reflex-PPSDoor de veranderende overheidsrol maakt publiekprivate samenwerking een flinke opmars. Ik schrijf hier de laatste twee jaar veel over: de ontwikkelingen, knelpunten en hoe het beter kan.

Een regionaal praktijkvoorbeeld waarbij gemeenten en uitzendorganisaties leren samenwerken (om werkzoekenden beter aan werk te helpen), staat centraal in de nieuwste uitgave van het blad Reflex. Een eerste vrucht van een nieuw project van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de verschillende arbeidsmarktregio’s. Lees het artikel (PDF) >

Eerder schreef ik voor de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en (uitzend)brancheorganisatie ABU een interviewboek over 10 praktijkvoorbeelden en de lessen van samenwerking voor gemeenten en uitzenders. Bekijk deze uitgave >

Polderoverleg centraal in VPO Actueel

Het overleg tussen de sociale partners over (onder andere) de toekomst van flexibele arbeid, krijgt volop aandacht in de nieuwste editie van VPO Actueel. Dit digitaal magazine van brancheorganisatie VPO (Vereniging Payroll Ondernemingen) is weer verschenen.

Naast de actuele ontwikkelingen ook aandacht voor payrollen in de praktijk en aandacht voor de grote misverstanden over payrollen.

Het digitaal magazine is ontwikkeld en wordt volledig gemaakt door de Tekstwerkplaats (tekstredactie, vormgeving en fotografie). Het is speciaal gemaakt om te lezen op een beeldscherm en eenvoudig te delen als PDF. Bekijk hier het nieuwe nummer >

Eerste nieuwsbrief voor pensioenfonds StiPP

De Tekstwerkplaats heeft de eerste nieuwsbrief (voor werkgevers)van pensioenfonds StiPP afgeleverd. In een gedrukte en een online versie (PDF).

De Tekstwerkplaats verzorgt sinds dit jaar de vormgeving en tekstredactie (op basis van aangeleverde basisteksten). De werkgeversnieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar.

StiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten) is het pensioenfonds voor de flexbranche. De Tekstwerkplaats schrijft inmiddels ook teksten voor de website van het pensioenfonds.

Bekijk hier de nieuwsbrief van maart >